Mencoba untuk berkata ,bercerita dan berexpresi
Berkat kejujuran
Home | Buku tamu | Khalifah tauladan | Ilmuwan besar islam | Artikel | Abaout me | Kisah tauladan | Kajian Islam | Photo keajaiban Allah

Berkat Kejujuran


Syeikh Abdul Kadir semasa berusia 18 tahun meminta izin ibunya merantau ke Baghdad untuk menuntut ilmu agama. Ibunya tidak menghalang cita-cita murni Abdul Kadir meskipun keberatan melepaskan anaknya berjalan sendirian beratus-ratus batu. Sebelum pergi ibunya berpesan supaya jangan berkata bohong dalam apa jua keadaan. Ibunya membekalkan wang 40 dirham dan dijahit di dalam pakaian Abdul Kadir. Selepas itu ibunya melepaskan Abdul kadir pergi bersama-sama satu rombongan yang kebetulan hendak menuju ke Baghdad. 

Dalam perjalanan, mereka telah diserang oleh 60 orang penyamun. Habis harta kafilah dirampas tetapi penyamun tidak mengusik Abdul Kadir kerana menyangka dia tidak mempunyai apa-apa. Salah seorang perompak bertanya Abdul Kadir apa yang dia ada. Abdul Kadir menerangkan dia ada wang 40 dirham di dalam pakaiannya. Penyamun itu hairan dan melaporkan kepada ketuanya. Pakaian Abdul Kadir dipotong dan didapati ada wang sebagaimana yang diberitahu. 

Ketua penyamun bertanya kenapa Abdul Kadir berkata benar walaupun diketahui wangnya akan dirampas? Abdul Kadir menerangkan yang dia telah berjanji kepada ibunya supaya tidak bercakap bohong walau apa pun yang berlaku. Apabila mendengar dia bercakap begitu, ketua penyamun menangis dan menginsafi kesalahannya. Sedangkan Abdul Kadir yang kecil tidak mengingkari kata-kata ibunya betapa dia yang telah melanggar perintah Allah sepanjang hidupnya. Ketua penyamun bersumpah tidak akan merompak lagi. Dia bertaubat di hadapan Abdul Kadir diikuti oleh pengikut-pengikutnya. 


Moral & Iktibar 

Ilmu Agama perlu dituntut meskipun terpaksa berjalan jauh. 
Kata-kata ibu menjadi pendorong dan perangsang dalam hidup. 
Berkata benar adalah satu kekuatan yang boleh memberi keinsafan kepada orang lain. 
Niat yang baik dan ikhlas mendapat keberkatan daripada Allah.

Enter content here

Enter supporting content here

Maaf bila terjadi kesalahan atau kekurangan atas semua data-data di artikel ini,
kritik + saran:
klik here
:loper_kor4n@yahoo.com  or   radenmifti@yahoo.com
 
            Be a good Moslem or die as Syuhada.....`!!!!
             Other web:   http://mifty-away.tripod.com